1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Komunikaty rzecznika
Zgromadzenie prokuratorów z udziałem Prokuratora Generalnego
08.09.2014
W dniu 5 września 2014 r. Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet wziął udział w Zgromadzeniu Prokuratorów obszaru Apelacji Szczecińskiej. Przedmiotem posiedzenia był wybór przedstawiciela Apelacji Szczecińskiej do Krajowej Rady Prokuratury. Prokurator Generalny przedstawił również aktualne problemy związane z działalnością prokuratury oraz planowane zmiany aktów prawnych regulujące jej działalność.
więcej ->
Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin.
19.08.2014
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dofinansowuje bezpłatną formę pomocy oferowaną osobom pokrzywdzonym  przestępstwem przez organizacje pozarządowe.
Pomoc, którą mogą udzielić pokrzywdzonym przestępstwem, dofinansowywane przez Fundusz, działające w całej Polsce organizacje pozarządowe obejmuje pomoc prawną, psychologiczną, finansową i rzeczową tj. m. in. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych, kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową...
więcej ->
Działalność pozakarna prokuratur obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w I półroczu 2014 roku
11.08.2014
W I półroczu 2014 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 6944 spraw cywilnych i 3798 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w  tym okresie 270 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów. Złożyli także 699 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 304 dotyczących stosunków rodzinnych, 66 - o ubezwłasnowolnienie i 179 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu, a nadto 543 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 86 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.
więcej ->
Komunikat
25.07.2014
Dzisiaj, 25 lipca 2014 r. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef Skoczeń wręczył Pani Magdalenie Bukowskiej prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dekret powołujący Panią prokurator z dniem 10 sierpnia 2014 r. do pełnienie funkcji wizytatora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.
więcej ->
Narada półroczna podsumowująca wyniki pracy prokuratur obszaru apelacji szczecińskiej
17.07.2014
Dzisiaj, 17 lipca 2014 r. odbyła się w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie półroczna narada podsumowująca wyniki pracy osiągnięte w I półroczu 2014 r. przez prokuratury rejonowe i okręgowe z terenu właściwości apelacji szczecińskiej. W naradzie uczestniczyło kierownictwo Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz Prokuratur Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie.
więcej ->
strona 20 / 63
 :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29 :: 30 :: 31 :: 32 :: 33 :: 34 :: 35 :: 36 :: 37 :: 38 :: 39 :: 40 :: 41 :: 42 :: 43 :: 44 :: 45 :: 46 :: 47 :: 48 :: 49 :: 50 :: 51 :: 52 :: 53 :: 54 :: 55 :: 56 :: 57 :: 58 :: 59 :: 60 :: 61 :: 62 :: 63 :: 
... cofnij     dalej ...

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

czwartek, 25 kwietnia 2024
pnwtsrczptsbnd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie