1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Zmiany przepisów
2012 rok
02.01.2013
Drukuj

PRZEGLĄD NOWO OPUBLIKOWANYCH AKTÓW PRAWNYCH MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA BIEŻĄCEJ PRACY PROKURATORÓW


Wrzesień 2012 r.

 


Październik 2012 r. 

 

 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1091
  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1101
  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1102
  ozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1153
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

Listopad 2012 r.

 

 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1223
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1230
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1298
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1317
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1327
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt SK 3/12
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1329
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1343
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1349
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1350
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
 •  

Grudzień 2012 r.

 

 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1356
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1367
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1445
  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1447
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. akt K 37/11
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1452
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1486
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1494
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1503
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1514
  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1529
  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

 • cofnij...

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  czwartek, 30 maja 2024
  pnwtsrczptsbnd
  0102030405
  06070809101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031
  OGŁOSZENIA
  Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
  Na dzień 20.01.2016

  KOMUNIKAT
      
  Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

  a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
  - 17 grudnia 2015 r.
  - 18 grudnia 2015 r.
  - 14 stycznia 2016 r.
  - 19 stycznia 2016 r.
  - 20 stycznia 2016 r.
  do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

  więcej ->
  III etap - asystent prokuratora
  Na dzień 15.01.2016

  Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

  ...

  więcej ->
  Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
  Na dzień 29.12.2015

  Ap I K 1181/8/15

  Zarządzenie

  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                            Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                                 Józef  Skoczeń


  więcej ->

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

  Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie