1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Dane statystyczne
03.02.2016
Drukuj
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej łącznie zarejestrowano 15 spraw, w tym: 
 • w 15 sprawach udzielono informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 2014, poz. 782 j.t.),
 • w 1 sprawie częściowo odmówiono udzielenia informacji publicznej,
 • 1 sprawa pozostała do rozpoznania w 2016 r.W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej łącznie zarejestrowano 20 spraw, w tym: 

 

 • w 20 sprawach udzielono informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ).
 • w 4 sprawach częściowo umorzono postępowanie administracyjne,
 • 1 sprawa pozostała do rozpoznania w 2015 r.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej łącznie zarejestrowano 15 spraw, w tym: 

 • w  11 sprawach udzielono informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ), 
 • w 1 sprawie umorzono postępowanie administracyjne,
 • w 2 sprawach poinformowano wnioskodawcę, że żądane informację nie stanowią informacji publicznej.
 • 1 sprawa pozostała do rozpoznania w 2014 r.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej łącznie zarejestrowano 8 spraw. 

Zostały one rozpoznane w następujący sposób:
 • w  9 sprawach udzielono informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ), 
 • w 1 sprawie odmówiono udzielenia informacji,
 • 1 sprawa pozostała do rozpoznania w 2013 r.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej łącznie zarejestrowano 21 spraw.

Zostały one rozpoznane w następujący sposób:
 • w  16 sprawach udzielono informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ),
 • w 3 sprawach wniosek przekazano do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w celu jego rozpoznania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • a w 1 sprawie wniosek przekazano do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie w celu jego rozpoznania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • ponadto w 1 sprawie rozpoznano odwołanie od decyzji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o odmowie udzielenia informacji publicznej,

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej łącznie zarejestrowano 18 spraw.

Zostały one rozpoznane w następujący sposób:
 • w  8 sprawach udzielono informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ),
 • w 9 sprawach wydano postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego, a następnie wydano decyzję o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej,
 • w 1 sprawie wniosek przekazano do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim w celu jego rozpoznania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej łącznie zarejestrowano 37 spraw.
Zostały one rozpoznane w następujący sposób:

 • w 29 sprawach udzielono informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ),
 • w 1 sprawie wniosek przekazano zgodnie z właściwością,
 • w 5 sprawach wydano decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego,
 • w 4 sprawach wydano decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej,
 • w 1 sprawie wydano postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji administracyjnej,
 • w 15 sprawach opracowano odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie,
 • w 5 sprawach wydano decyzję o utrzymaniu  w mocy decyzji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o odmowie udzielenia informacji publicznej,
 • w 5 sprawach stwierdzono niedopuszczalność złożenia odwołania od decyzji organu I instancji,
 • w 1 sprawie wydano decyzje o uchyleniu decyzji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i odmówiono udzielenia informacji publicznej,
 • w 1 sprawie wydano decyzje o uchyleniu decyzji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i umorzono postępowanie administracyjne.

 W okresie od 1 stycznia 2008 r.  do 31 grudnia 2008 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 35 spraw dotyczących wniosków o udzielenie informacji publicznej, w tym:     

 • w 12 sprawach udzielono informacji zgodnie ze złożonymi wnioskami,
 • w 1 sprawie wydano decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji publicznej oraz postanowienie o odmowie uzupełnienia wydanej decyzji administracyjnej,
 • 14 spraw rozpoznano w inny sposób, w tym w 7 sprawach skierowano odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na skargi wnioskodawcy, a w 2 sprawach przesłano akta wraz z wnioskami do rozpoznania innym organom.
Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostało otwartych 9 spraw.

W okresie od 1 stycznia 2007 r.  do 31 grudnia 2007 r.  do Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie wpłynęły 22 wnioski o udzielenie informacji publicznej.

19 wniosków rozpoznano udzielając informacji zgodnie z żądaniami wnioskodawcy.
W 3 sprawach rozpoznanych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01.112.1188) Prokurator Apelacyjny w Szczecinie wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

czwartek, 30 maja 2024
pnwtsrczptsbnd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

 1. Natalia ANTCZAK
 2. Marta BAJOR
 3. Ewa HERMACH
 4. Patryk JAROSZ
 5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
 6. Marta KOPICKA
 7. Natalia KOZAROWSKA
 8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
 9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie