Komunikaty rzecznika
Działalność pozakarna prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w I półroczu 2012 r.
27.08.2012
Drukuj
W I półroczu 2012 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 5729 spraw cywilnych i 2386 spraw administracyjnych.
Prokuratorzy wytoczyli w  tym okresie 270 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 687 wniosków dotyczących stosunków rodzinnych. Złożyli także 475 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 70 odwołań, sprzeciwów i skarg do sądu administracyjnego.
Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 1185 spraw.
Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.
Zagadnienia, które były przedmiotem  rozpoznania przez sądy administracyjne przy udziale bądź z inicjatywy prokuratora prokuratury apelacyjnej dotyczyły pomocy społecznej – zasiłku okresowego, zasiłku stałego, umieszczenia osób w domu pomocy społecznej, systemu oświaty - stypendiów szkolnych, planowania przestrzennego w gminie, ochrony przyrody.
Przykładowo w maju bieżącego roku Prokurator Apelacyjny w Szczecinie poparł skargę studentki na decyzję prorektora uczelni wyższej w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów, wnosząc o jej uchylenie z innych powodów, niż podniosła skarżąca. Sąd wyrokiem z dnia 13 czerwca 2012 r. uwzględnił skargę podzielając argumentację prokuratora. Wyrok jest nieprawomocny.
Prokurator Apelacyjny w Szczecinie w I półroczu 2012 r. zgłosił także udział w postępowaniu administracyjnym ze skargi mieszkańców nadmorskiej gminy na uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującą możliwość zabudowy klifu co wzbudziło obawę o stabilność brzegu.
Postępowanie sądowe w tej sprawie jest w toku.

Anna Gawłowska-Rynkiewicz
Prokurator Prokuratury Apelacyjnej


cofnij...
poniedziałek, 11 grudnia 2023
pnwtsrczptsbnd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie