Oferty pracy
KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY - docelowe stanowisko inspektora - w Wydziale III Budżetowo - Administracyjnym
08.04.2015
Drukuj
Ap I K 1181/2/15

Zgodnie z treścią art. 3 „b” ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2011 r., 109, poz. 639 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U z 2014r., poz. 400).

Prokurator Apelacyjny w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy - docelowe stanowisko inspektora - w Wydziale III Budżetowo - Administracyjnym Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.

Liczba wolnych stanowisk: 1 - od dnia 18.04.2015r.

    
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:


 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, preferowane ekonomiczne
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych Microsoft Office: Access, Excel, Word,
 • znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność,
 • a także odporność na stres,
 
Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu (POBIERZ - DOCX)
 2. kwestionariusz osobowy (POBIERZ - DOCX)
 3. własnoręcznie napisany życiorys
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (POBIERZ oba oświadczenia - DOCX)
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzanych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu


Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie ich pocztą w terminie do 27 kwietnia 2015r. na adres:

PROKURATURA APELACYJNA
w SZCZECINIE
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin, pok. 210 ( II piętro)
tel. kont. 091 484-97-26


ze wskazaniem sygnatury konkursu Ap I K 1181/2/15. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap - wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
        
Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu drugiego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:
 1. listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu     
 2. dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
 Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.
 Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 1. listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu     
 2. dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko kandydata) zakwalifikowanego do zatrudnienia w charakterze stażysty w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

cofnij...
wtorek, 04 sierpnia 2020
pnwtsrczptsbnd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

 1. Natalia ANTCZAK
 2. Marta BAJOR
 3. Ewa HERMACH
 4. Patryk JAROSZ
 5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
 6. Marta KOPICKA
 7. Natalia KOZAROWSKA
 8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
 9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie