Handel ludźmi
Konferencja na temat handlu ludźmi.
15.10.2010
Drukuj

W dniu 13 października 2010 r. w siedzibie Izby Skarbowej w Szczecinie odbyła się Konferencja „Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa” zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i adresowana przede wszystkim do dyrektorów, pedagogów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Idea konferencji wpisuje się w działania edukacyjno – profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi na terenie województwa zachodniopomorskiego, zainicjowane w 2008r. przez Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie, wspólnie z tutejszą Komendą Wojewódzką Policji i innymi partnerami.
Spotkanie uroczyście otworzył gospodarz - Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinspektor Wojciech Olbryś, który wprowadził słuchaczy w tematykę handlu ludźmi, podkreślając niepokojącą skalę tego zjawiska. Następnie p. o. Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie Tadeusz Kulikowski przedstawił prawne aspekty handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem zmian legislacyjnych dokonanych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych  ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 98, poz. 626), które weszły w życie z dniem 8 września 2010 r.. Bez wątpienia najistotniejszą z nich jest wprowadzenie do Kodeksu karnego definicji pojęcia handel ludźmi, która została zamieszczona w słowniczku ( art. 115 § 22 kk ). Rozwiązanie to było od dawna postulowane przez praktyków prawa karnego i z pewnością ułatwi procedowanie w postępowaniach karnych dotyczących tego przestępstwa. Nie sposób umniejszyć znaczenia także innych elementów wspomnianej nowelizacji, dzięki której zbrodnia handlu ludźmi zyskała w Kodeksie karnym nowe,  właściwe miejsce- w rozdziale XXIII, poświęconym przestępstwom  przeciwko wolności, zamiast dotychczasowego rozdziału XXXII dotyczącego przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu. Dzięki temu przepis penalizujący współczesną formę niewolnictwa zyskał na czytelności w zakresie strony przedmiotowej i określenia podstawowego dobra, które jest chronione aktualnym przepisem art. 189 a §  1 kk (wcześniej art. 253 §  1 kk ).
Wystąpienie Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie zobrazowało również inne istotne aspekty nowelizacji, w tym spenalizowanie przygotowań do handlu ludźmi (art. 189 a § 2 kk ) oraz rozszerzenie katalogu przestępnego zaniechania denuncjacji o tą właśnie zbrodnię ( art. 240 § 1 kk ).
 W dalszej części dotyczącej prawnych aspektów handlu ludźmi uczestnikom konferencji przedstawiono pojęcie niewolnictwa i uregulowania zawarte w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 ), a także w istocie otwarty katalog przestępstw, których ofiarami stają się osoby pokrzywdzone handlem ludźmi, pozostające w rękach sprawców.
Prokurator Apelacyjny w Szczecinie podkreślił znaczenie algorytmu i metodyki postępowania w sprawach dotyczących tego rodzaju przestępstw, jako cennych dla prokuratorów i funkcjonariuszy Policji instrumentów sprzyjających realizacji idei minimalizowania wtórnej wiktymizacji ofiar handlu ludźmi, których traumatyczne przeżycia są niejednokrotnie na tyle silne, że stanowią istotną barierę  dla aktywnego ich udziału w procesie karnym.
Właściwe wykorzystanie dostępnych rozwiązań prawnych oraz coraz szersza oferta pomocy organizacji pozarządowych adresowana do ofiar handlu ludźmi, w tym będących uczestnikami postępowań karnych, pozwalają na realizację celów procesu karnego z jednoczesnym poszanowaniem praw tych szczególnych ofiar. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie podkreślił jednocześnie, że  nieoceniona w procesie ich identyfikacji jest rola wychowawców i pedagogów szkolnych, którzy w codziennym kontakcie z młodzieżą mogą dostrzec niepokojące symptomy w zachowaniu ofiar,  niejednokrotnie nie potrafiących nazwać swojej krzywdy.
Powyższe spostrzeżenia znalazły swój oddźwięk w wystąpieniach kolejnych prelegentów. Pani dr Anna Nowak – Dyrektor Instytutu Socjologii  Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie przedstawiła społeczny wymiar handlu ludźmi i aspekty pracy wśród ofiar i ich rodzin. Z kolei przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie omówiły sposoby bezpiecznego podejmowania pracy za granicą, w tym strukturę i zadania EURES -  sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich parterów na rynku pracy wspierających mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii.
Przedstawiciele Placówki Straży Granicznej w Szczecinie i zachodniopomorskiej Policji zaprezentowali praktyczne doświadczenia w zwalczaniu handlu ludźmi oraz inicjatywy edukacyjne, w tym film z udziałem młodzieży z  II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie podejmujący temat współczesnego niewolnictwa. Na ten poważny problem społeczny, o szerokim kontekście prawno-karnym zwraca uwagę idea ustanowienia Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi obchodzonego także w tym roku w dniu 18 października.
Konferencja zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie pokazała, że o tym trudnym zjawisku można mówić w sposób przystępny, a jednocześnie atrakcyjny dla każdego odbiorcy, czego dowodem było żywe zainteresowanie wystąpieniami praktyków.

konferencja_13.10.2010r_019.jpgkonferencja_13.10.2010r_013.jpg


cofnij...
poniedziałek, 26 lutego 2024
pnwtsrczptsbnd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie