Komunikaty rzecznika
Międzynarodowy Dzień Mediacji
19.10.2010
Drukuj
21 października 2010 r. już po raz trzeci w Polsce obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Tradycja obchodzenia Dnia Mediacji, czyli rozwiązywania ważnych dla stron konfliktu skomplikowanych spraw istnieje od 2005 r. Święto przypada zawsze w każdy trzeci czwartek października i ma na celu informowanie społeczeństwa o istnieniu polubownych metod rozwiązywania konfliktów.

Mediacja zmierza do pozasądowego rozwiązywania sporów i ma na celu pojednanie stron konfliktu. Jej przeprowadzenie jest dobrowolne i zależy od samych zainteresowanych. Mediację prowadzi mediator – osoba neutralna nie związana z żadną ze stron konfliktu. Jego rolą jest pomoc w przebiegu negocjacji i doprowadzenie do ugody.
Instytucja mediacji stosowana jest w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, nieletnich i karnych.
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 21 października 2010 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie i Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, a także w jednostkach podległych Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pełnione będą przez mediatorów dyżury mające na celu propagowanie instytucji mediacji i udzielenie pomocy osobom zainteresowanym postępowaniem mediacyjnym.

Lista dyżurujących mediatorów w prokuraturach 21 października 2010 r. od godz. 9.00 do 14.30.

 Miejsce dyżuru Imię i nazwisko mediatora oraz organizacja, którą reprezentuje Mail Telefon Godziny dyżuru
Prokuratura Okręgowa
i Apelacyjna
ul. Stoisława 6
 1. Katarzyna Osmałek (OMF) – koordynator dyżuru katarzyna.osmalek@op.pl 691-266-111 8.45-14.30
 2. Michał Matuszak (KSM) michalmatuszak@op.pl 505-621-363 9.00-11.000
 3. Małgorzata Modrzejewska (KSM)   10.00-12.00
Prokuratura Rejonowa
Szczecin-Śródmieście i Zachód
ul. Wawrzyniaka 14
 1. Wojciech Lepiato (FI) – koordynator rozpocz. dyżur wojciech.lepiato@gmail.com 791-424-345 8.45-12.00
 2. Anna Prymelska (FI) prymula4@tlen.pl 606-456-610 8.45-12.00
 3. Monika Załoga (OMF) monika.zaloga@wp.pl 504-787-083 11.30-14.30
 4. Agnieszka Sameluk (KSM i SMR) agnieszka_sameluk@wp.pl 503-398-997 11.30-14.30
Prokuratura Rejonowa
Szczecin-Niebuszewo
ul. Mickiewicza 153
 1. Tatiana Burdzy (OMF) – koordynator rozpocz. dyżur tatiana@burdzy.pl 511-061-338 8.45-12.00
 2. Małgorzata Świderska (FI) msmargarites@gmail.com 503-397-878 9.00-12.00
 3. Elżbieta Jachimowicz-Markiewicz (FI) elmajm@wp.pl 502-347-442 12.00-14.30
 4. Cecylia Karapuda (FI) – koordynator sprawozdawca cecylka66@wp.pl 508-336-768 12.00-14.30
Prokuratura Rejonowa
Szczecin-Prawobrzeże
ul. Rydla 65
 1. Adrianna Popiel (OMF) – koordynator rozpocz. dyżur adapopiel@onet.pl 504-425-638 8.45-12.00
 2. Marta Konieczna (FI) martine_konieczna@interia.pl 513-215-401 9.00-12.00
 3. Regina Kopaszewska (FI) konwenans@gmail.com 601-996-686 12.00-14.30
 4. Irmina Powąska (FI) – koordynator sprawozdawcza Irmina_powaska@op.pl 602-771-770 12.00-14.30
 Prokuratura Rejonowa
w Goleniowie
ul. Dworcowa 2
 1. Anna Katarzyna Lisiecka (KSM)ania@lima.com.pl 601-595-559 10.00-14.30
Prokuratura Rejonowa
Stargard Szczeciński
ul. Czarneckiego 32
 1. Szymon Górski (IRR) – koordynator dyżuru   9.00-14.00
 2. Anna Ukleja (IRR)   9.00-14.00

 

 Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych (art. 23a kpk)
W postępowaniu karnym można przeprowadzić próbę ugodowego rozwiązania konfliktu karnego, na drodze negocjacji między pokrzywdzonym i podejrzanym (oskarżonym).
Negocjacje prowadzi mediator – osoba neutralna, bezstronna, dlatego nazwano je  mediacją.
Prokurator, Policja, Sąd może skierować sprawę do mediacji za zgodą obu stron konfliktu karnego: pokrzywdzonego i podejrzanego (oskarżonego).
Korzyści z mediacji dla pokrzywdzonego:
•    możliwość wpływania na to jak sprawca ma naprawić szkody, krzywdy wyrządzone przestępstwem,
•    możliwość uzyskania szybkiej, zadawalającej rekompensaty od sprawcy.

Korzyści z mediacji dla podejrzanego:
•    przez dobrowolne zobowiązanie się do zrekompensowania szkód i krzywd wywołanych przestępstwem, w sposób satysfakcjonujący ofiarę, istnieje możliwość uniknięcia surowszych konsekwencji karnych.

Korzyści z mediacji dla obu stron konfliktu karnego:
•    możliwość znacznego skrócenia postępowania karnego, podjęcia decyzji procesowej, zrozu-miałej
i akceptowanej przez dwie strony konfliktu karnego.

Jeżeli pokrzywdzony, podejrzany jest zainteresowany rozwiązaniem konfliktu w drodze mediacji powinien złożyć pisemny lub ustny ( np. w toku przesłuchania) wniosek o skierowanie sprawy do mediacji.

Wniosek taki można złożyć przed:
•    funkcjonariuszem Policji, prokuratorem – zanim sprawa trafi do sądu,
•    sądem.

Mediator może prowadzić negocjacje:
•    bezpośrednie ( z jednoczesnym udziałem obu stron konfliktu),
•    pośrednie (pokrzywdzony nie kontaktuje się bezpośrednio za sprawcą, lecz prowadzi z nim negocjacje za pośrednictwem mediatora).

Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc.

Pokrzywdzony, podejrzany (oskarżony) może w każdym czasie, odstąpić od udziału w mediacji, a ewentualne odstąpienie od mediacji nie rodzi negatywnych konsekwencji dla stron konfliktu karnego, bo udział w mediacji jest dobrowolny.


cofnij...
poniedziałek, 11 grudnia 2023
pnwtsrczptsbnd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie