Komunikaty rzecznika
NARADA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA OBSZARACH WODNYCH
20.06.2013
Drukuj

W związku z nadchodzącym sezonem letnim Prokurator Apelacyjny w Szczecinie podjął działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób, w tym głównie młodzieży, wypoczywających nad licznymi akwenami wodnymi na terenie woj. zachodniopomorskiego i województwa lubuskiego oraz odpowiednie przygotowanie prokuratorów do wykonywania zadań służbowych w sprawach związanych z bezpieczeństwem.

1. W dniu 29 maja 2013 r.  zorganizowano w Prokuraturze  Apelacyjnej w Szczecinie spotkanie Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie z Prokuratorami Okręgowymi w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie. Prokuratorzy Okręgowi zostali zobowiązani do właściwego przygotowania podległych jednostek do prowadzenia czynności w sprawach karnych i pozakarnych o czyny związane z bezpieczeństwem na obszarach wodnych.

2. W dniu 17 czerwca 2013 r. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie skierował do podległych prokuratorów okręgowych pismo z poleceniem wdrożenia właściwych praktyk w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi dotyczącymi m.in. utonięć lub zdarzeń zagrażających życiu (zdrowiu) ludzi.

3. W dniu 17 czerwca 2013 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie odbyła się narada z udziałem wszystkich rzeczników prasowych obszaru apelacji szczecińskiej, osób ich zastępujących oraz rzeczników prasowych KWP w Szczecinie i KWP w Gorzowie Wielkopolskim, a także KMP w Koszalinie.

Jednocześnie zorganizowano konferencję prasową, w czasie której jej uczestnicy, w tym dziennikarze, zostali poinformowani o podstawowych regulacjach prawnych obowiązującej od stycznia 2012 roku ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz.U. Nr 208, poz. 1240).
Omawiająca te zagadnienia prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie Barbara Rzuchowska zwróciła szczególną uwagę na:

a. obowiązki organów samorządowych ( prezydentów miast, burmistrzów i wójtów) dotyczące analizy zagrożeń i właściwego oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych zwyczajowo wykorzystywanych do pływania, kąpieli, uprawiania sporu i rekreacji, o ile uznane są za miejsca niebezpieczne,
b. obowiązki zarządców kąpielisk,
c. zagadnienia ratownictwa wodnego,
d. ewentualną odpowiedzialność karna zarządców obiektów, ratowników, opiekunów młodzieży, rodziców lub innych osób opiekujących się dziećmi, za narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

W trakcie dyskusji szczególną uwagę zwrócono na nieznajomość obowiązków nakładanych przez ustawę na prezydentów, burmistrzów i wójtów. Zostało to stwierdzone między innymi podczas trwającej w dniach 29-30 października 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Uczestnicy narady podkreślili, że zaniechanie przez prezydenta, burmistrza lub wójta obowiązków analizy zagrożeń i niepodjęcie działań profilaktycznych oraz edukacyjnych (między innymi oznakowanie miejsc niebezpiecznych i objęcie ich nadzorem), może być oceniane jako przestępstwo opisane w przepisie art. 231 § 1 kk.

Wyjaśniono także odpowiadając na pytania dziennikarzy, że za porządek na kąpielisku, a także za czystość wód, odpowiadają właściwe służby.

PROKURATOR APELACYJNY
JÓZEF SKOCZEŃ


cofnij...
czwartek, 02 lipca 2020
pnwtsrczptsbnd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie