Komunikaty rzecznika
Szkolenie "paliwowe"
10.05.2011
Drukuj

 PROGRAM  SZKOLENIA

11  maja  2011 r.
Prokuratura  Apelacyjna  w  Szczecinie

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu

Data i  miejsce
11 maja 2011 r.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie
ul. Stoisława 6
70-952  Szczecin
sala 112,  godz. 10 00 – 15 00

Organizator
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie
Wydział I Organizacji Pracy Prokuratur
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin
tel. 91 484-97-26    
fax. 91 484-97-25

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora
Merytorycznie
Prokurator   Tomasz Wojtkiewicz
tel. 91 441-09-07
Prokurator   Artur Sapieha – Maludy
tel. 91 484-96-72
Organizacyjne
Prokurator  Anna Gawłowska-Rynkiewicz
tel. 91 484-97-21,  kom.  667 084 306,
e-mail: rzecznik@szczecin.pa.gov.pl

Wykładowcy:
•    Podkomisarz Jarosław Dworak – Izba Celna w Szczecinie.
•    Rachmistrz Celny Marcin Barciuk  - Izba Celna w Szczecinie.
•    Inspektor Robert Sambor – Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie.
•    Prokurator Tomasz Wojtkiewicz – Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.
•    Prokurator Artur Sapieha–Maludy – Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Wydział VI do spraw Przestępczości Gospodarczej.

PROGRAM     SZCZEGÓŁOWY
        Środa , 11 maja 2011 r.                godz. 10 00  ,    sala 112

 Godz. 10  00 -10  45
-  Obowiązki podatkowe ciążące na podmiotach gospodarczych zajmujących się importem paliw lub ich komponentów w kontekście prowadzonych przez nie rozliczeń faktur VAT – uregulowania prawne dot. zarejestrowanego wysyłającego podmiotu pośredniczącego i zarejestrowanego odbiorcy (poprzednio zarejestrowanego odbiorcy handlowca) w tym w sferze ich praw i obowiązków, oraz dokumentowanie obrotu wyrobami akcyzowymi, rodzaje zobowiązań podatkowych narażonych na uszczuplenie podczas importu paliw do Polski.
-   Rodzaje informacji gromadzonych przez urzędy celne i bazy danych urzędów celnych.

Wykład:
•    Podkomisarz Jarosław Dworak – Izba Celna w Szczecinie.
•    Rachmistrz Celny Marcin Barciuk  - Izba Celna w Szczecinie.
Godz. 10 45 -11 00    
Przerwa

Godz. 11 00-11 45
- C. d.  
Wykład:
•    Podkomisarz Jarosław Dworak – Izba Celna w Szczecinie.
•    Rachmistrz Celny Marcin Barciuk  - Izba Celna w Szczecinie.

Godz. 11 45 -12  00
Przerwa
Godz. 12 00 -12 45
-  Księgi rachunkowe podmiotu gospodarczego – rodzaje, sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych, obowiązki przedsiębiorców w zakresie przechowywania dokumentacji działalności gospodarczej.
 - Kwestie dostępu do zagranicznych baz danych zawierających informacje podatkowe dotyczące zagranicznych kontrahentów, w tym zasady uzyskiwania informacji podatkowych od organów celnych i podatkowych państw UE.
 -  Rodzaje informacji gromadzonych przez urzędy skarbowe i bazy
     danych  urzędów skarbowych.
Wykład:
•    Inspektor Robert Sambor – Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie.

Godz. 12 45 -13 00           
Przerwa

Godz. 13 00 -13 45
   -  Metodyka oszustw podatkowych związanych z importem paliw.
       -  Obrót paliwami a przestępstwo prania pieniędzy, możliwość blokady
           rachunku lub wstrzymania transakcji.
       -  Wartość dowodowa ustaleń Urzędu Skarbowego i Urzędu Celnego w
           naliczaniu narażonego na uszczuplenie podatku.
      -   Możliwości pozyskiwania materiału dowodowego (faktury, umowy,
          przesłuchania świadków) z zagranicy w ramach pomocy prawnej w
          toku śledztwa.
Wykład:
•    Prokurator Tomasz Wojtkiewicz – Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie Wy-dział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Godz. 13  45  - 14 00             
Przerwa                                      
 Godz. 14  00 – 14  45
- Kwestie nieprawidłowości w nabyciu wewnątrzwspólnotowym i dostawie  we   wnątrzwspólnotowej z zapłaconą akcyzą, oraz nabywania lub posiadania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy od tych wyrobów nie został zapłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości, skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego i narażeniem na uszczuplenie podatku akcyzowego w aspekcie wypełnienia znamion czynów z art. 54 i art. 56 kks.
    - Problematyka odpowiedzialności karno-skarbowej z tytułu wystawiania   i posługiwania się „pustymi fakturami” w świetle art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług.
    - Metodyka prowadzenia oględzin miejsca przechowywania paliw i  postępowania z
       zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi.
    - Rola i specjalności biegłych w prowadzeniu postępowań związanych z  obrotem  pali-wami .
   -  Zakres zabezpieczania dokumentacji księgowej w toku postępowania przygotowawczego.
  - Kierowanie przez prokuratora wniosków o postępowania kontrolne oraz ograniczenia w udostępnianiu kontrolującym materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie, w tym w postępowaniu na wniosek prokuratora.

Wykład:
•    Prokurator Artur Sapieha–Maludy – Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Wy-dział VI do spraw Przestępczości  Gospodarczej.


cofnij...
poniedziałek, 11 grudnia 2023
pnwtsrczptsbnd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie