Komunikaty rzecznika
ZGROMADZENIE PROKURATORÓW APELACJI SZCZECIŃSKIEJ
21.10.2010
Drukuj

20 października 2010r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie.

Przedmiotem obrad było wyrażenie opinii o kandydacie na Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie, Panu prokuratorze Józefie Skoczeniu, pełniącemu obecnie funkcję Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.


Członkami Zgromadzenia są prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej Szczecinie oraz delegaci z Prokuratur Okręgowych  w Gorzowie Wielkopolskim , Koszalinie i Szczecinie, a także prokuratorzy prokuratur rejonowych z tych okręgów. Zgromadzenie w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie liczy  47 osób.  

Znowelizowana  ustawą z dnia 9 października 2009r. ustawa z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze ( Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.) obowiązująca od dnia 31 marca 2010r.  wprowadziła nowe zasady powoływania prokuratorów do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury, w szczególności zasadę ich kadencyjności.
Obecnie prokuratora apelacyjnego powołuje Prokurator Generalny  spośród prokuratorów, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.
Kandydata na prokuratora apelacyjnego Prokurator Generalny przedstawia zgromadzeniu prokuratorów, w celu wydania opinii.
W razie wydania negatywnej opinii o kandydacie, zgromadzenie prokuratorów może przedstawić Prokuratorowi Generalnemu  własnego kandydata na prokuratora apelacyjnego.

Po uzyskaniu opinii o kandydacie Prokurator Generalny podejmuje decyzję w przedmiocie powołania go do pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego bądź powołania do pełnienia tej funkcji kandydata przedstawionego przez zgromadzenie prokuratorów.

W przypadku nie powołania do pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego żadnego z kandydatów, o których mowa wyżej , Prokurator Generalny przedstawia zgromadzeniu prokuratorów nowego kandydata  na prokuratora apelacyjnego.

W dniu 20 października 2010r. realizując nowe zapisy wskazanej ustawy, działający w imieniu Prokuratora Generalnego, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego  - Pan Marek Jamrogowicz przedstawił Zgromadzeniu Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie kandydata na Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie – Pana Józefa Skoczenia prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, pełniącego obecnie funkcję Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.

Zgromadzenie Prokuratorów, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowało kandydaturę prokuratora Józefa Skoczenia.

W przypadku powołania przez Prokuratora Generalnego przedstawionego kandydata na funkcję Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie, pełnić on ją będzie przez sześcioletnią kadencję.

3.JPGPA207275_1.JPG


cofnij...
poniedziałek, 11 grudnia 2023
pnwtsrczptsbnd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie