Zgromadzenie Prokuratorów
14.12.2015
Drukuj

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 19 i 20 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U.11.270.1599 j.t. z późn. zm.) w prokuraturze apelacyjnej działa zgromadzenie prokuratorów, które składa się z prokuratorów prokuratury apelacyjnej oraz delegatów prokuratorów prokuratur okręgowych i rejonowych działających na obszarze właściwości prokuratury apelacyjnej.
Delegatów prokuratorów prokuratur okręgowych i rejonowych, w liczbie równej liczbie prokuratorów prokuratury apelacyjnej, wybierają na okres dwóch lat, po połowie, zebrania prokuratorów prokuratur okręgowych i zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych; Prokurator Generalny ustala regulamin wyboru delegatów. Przewodniczącym zgromadzenia prokuratorów jest prokurator apelacyjny.
Posiedzenie zgromadzenia prokuratorów zwołuje prokurator apelacyjny z inicjatywy własnej lub Prokuratora Generalnego, kolegium prokuratury apelacyjnej albo jednej piątej liczby członków zgromadzenia.

Zgromadzenie prokuratorów:

  1. wysłuchuje informacji prokuratora apelacyjnego o działalności prokuratury apelacyjnej oraz prokuratur okręgowych i rejo