Drukuj
Oferty pracy
Ap I K 118/4/12
14.05.2012
Na podstawie § 5 ust.2  rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w  § 4 ust.1, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do konkursu:

1. Ryszard Borucki 
zam. Szczecin

2. Monika Cruz
zam. Szczecin

4. Lucyna Dąbska 
zam. Lisie Pole
 
3. Beata Orenczuk - zrezygnowała
zam. Szczecin 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 15  czerwca  2012r. o godz.10.00 w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28 (parter). 

 Prokurator Apelacyjny
Józef  Skoczeń

cofnij...