Drukuj
Oferty pracy
Ap I K 118/4/12
19.06.2012

I N F O R M A C J A

o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie.

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. Nr 210 poz. 1257) Prokurator Apelacyjny w Szczecinie  informuje, że:

- w konkursie udział wzięły:

1. Pani Monika Cruz
zam. Szczecin
2. Pani Lucyna Dąbska 
zam. Lisie Pole

- kandydatki  uzyskały następującą ilość punktów:

1. Pani Monika Cruz  - 45 punktów
   (33 punkty za pytania testowe, 12 za rozwiązanie kazusów)
2. Pani  Lucyna Dąbska  -  40  punktów 
  (31 punkty za pytania testowe, 9 za rozwiązanie kazusów)

W wyniku przeprowadzonego konkursu  do zatrudnienia na  stanowisko asystenta prokuratora   w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowano:

1. Panią Monikę Cruz

2. Panią Lucynę Dąbską.


Prokurator Apelacyjny
Józef  Skoczeń

cofnij...