Drukuj
Kierownictwo
03.03.2016
Kierownictwo
Prokurator Apelacyjny
prok. Józef Skoczeń
 tel. (91) 484-97-00
Z-ca Prokuratora Apelacyjnego
wakat
tel. (91) 484-97-02
Wydział I Organizacji Pracy Prokuratur
Naczelnik Wydziału

wakat

 tel. (91) 484-97-23

p.f. Rzecznika Prasowego, Kierownika Ośrodka Szkolenia, prokurator przyjmujący w sprawach skarg i wniosków

prok. Anna Gawłowska-Rynkiewicz
 tel. (91) 484-97-21

p.f. Rzecznika Dyscyplinarnego

prok. Rafał Gawinek
 tel. (91) 484-97-15
Dział do spraw Informatyzacji i Analiz w Wydziale I Organizacji Pracy Prokuratur
Kierownikprok. Stanisław Felsztyńskitel. (91) 484-97-20
Wydział II Postępowania Sądowego
Naczelnik Wydziału
prok. Marcin Lorenc
 tel. (91) 484-97-10
Wydział III Budżetowo-Administracyjny
Dyrektor Finansowo-Administracyjny
Krzysztof Goralski
 tel. (91) 441-66-01
Główny Księgowy
Krystyna Bilska
 tel. (91) 441-66-02
Wydział IV do spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów
Naczelnik Wydziału
prok. Ewa Szatkowska
tel. (91) 484-97-06
Wizytatorprok. Iwona Cicha
tel. (91) 484-97-16
Wizytatorprok. Marzena Paterektel. (91) 484-97-09
Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
Naczelnik Wydziałuprok. Robert Śledziński
tel. (91) 441-09-00
Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Ryszard Gunerka
 tel. (91) 441-66-09
Kierownik Kancelarii Tajnej
Jadwiga Knap
 tel. (91) 484-97-29
Kierownik oddziału Kancelarii Tajnej
Maria Szura
 tel. (91) 441-09-30
Pozostałe Komórki Organizacyjne
Inspektor ds. Biurowości
Aneta Gielec
 tel. (91) 484-97-23
Stanowisko inspektora ds. obronnych
Jerzy Worach
 tel. (91) 484-96-41
Stanowisko audytora wewnętrznego
Agnieszka Brzoska
 tel.(91) 484-96-57
Stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji
Krzysztof Michalski
 tel.(91) 441-09-25

Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Walczak    tel. (91) 484-97-26

Z-ca Kierownika Sekretariatu: Marlena Żurawczyk    tel. (91) 441-09-00


cofnij...