Drukuj
Statystyki
Grudzień 2011
13.01.2012

Postępowanie przygotowawcze 2011

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie, obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2011
Narastająco
XII
2011
1
Ilość zarejestrowanych spraw karnych 85 714
6 980
2
Średni miesięczny wpływ --- 7 143
3
Ilość załatwionych spraw karnych 85 387
10 414
4
Pozostał spraw: ---
6 875
4a
w tym powyżej 6 miesięcy ---
276
5
Liczba wniesionych aktów oskarżenia 26 809
3 226
6
Liczba oskarżonych: 31 490
4 166
6a
w tym tymczasowo aresztowanych 757
83
7
Liczba wniosków w trybie 335 par.1 kpk 15 497
1 641
8
Liczba przyjętych poręczeń majątkowych: 823
84
8a
zastosowanych aresztów tymczasowych 1 841
154
9
Liczba postępowań umorzonych w
oparciu o przepisy art. 17 par.1 pkt 1-3 kpk
12 431
1 684
10
Liczba postanowień o zabezpieczeniu majątkowym
5 083
593
11
Wysokość kwoty zabezpieczonej u
oskarżonych na poczet grożących kar majątkowych /w PLN/
31 323 336
17 303 791
12
Ilość spraw zawieszonych w danym miesiącu3 802
698
13

Ilość spraw aktualnie zawieszonych

---

5 985

 

 Postępowanie sądowe 2011

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie, obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2011
Narastająco
XII
 2011 
1
Liczba osądzonych osób
33 805
3 532
2
Liczba uniewinnionych
362
33
3
Liczba osób, wobec których Sąd umorzył postępowanie
418
45
4
Liczba osób, wobec których prokuratorzy wnieśli apelację
1 918
184
5
Liczba osób, wobec których Sąd rozpoznał apelacje
1 417
119
6
Liczba osób, wobec których apelacja okazała się skuteczna
967
79

  Dane statystyczne za 2011 rok - plik .pdf


cofnij...