Drukuj
Statystyki
Czerwiec 2012
24.09.2012

Postępowanie przygotowawcze 2012 rok

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie, obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2012
Narastająco
VI
2012
1
Ilość zarejestrowanych spraw karnych39 983
6 754
2
Średni miesięczny wpływ---6 664
3
Ilość załatwionych spraw karnych40 3169 701
4
Pozostał spraw:---
6 542
4a
w tym powyżej 6 miesięcy---
327
5
Liczba wniesionych aktów oskarżenia12 130
3 280
6
Liczba oskarżonych:14 472
4 098
6a
w tym tymczasowo aresztowanych363
97
7
Liczba wniosków w trybie 335 par.1 kpk6 734
1 747
8
Liczba przyjętych poręczeń majątkowych:462
77
8a
zastosowanych aresztów tymczasowych866
147
9
Liczba postępowań umorzonych w
oparciu o przepisy art. 17 par.1 pkt 1-3 kpk
5 817
1 369
10
Liczba postanowień o zabezpieczeniu majątkowym
2 436
635
11
Wysokość kwoty zabezpieczonej u
oskarżonych na poczet grożących kar majątkowych /w PLN/
22 409 595
8 385 926
12
Ilość spraw zawieszonych w danym miesiącu1 484
557
13

Ilość spraw aktualnie zawieszonych 

---

5 546

 

 Postępowanie sądowe 2012 rok

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie,  obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2012
Narastająco
VI
 2012  
1
Liczba osądzonych osób
16 128
2 815
2
Liczba uniewinnionych
18429
3
Liczba osób, wobec których Sąd umorzył postępowanie
17929
4
Liczba osób, wobec których prokuratorzy wnieśli apelację
917
156
5
Liczba osób, wobec których Sąd rozpoznał apelacje
729
95
6
Liczba osób, wobec których apelacja okazała się skuteczna
514
70

  Dane statystyczne za 2012 rok - plik .pdf


cofnij...