Drukuj
Statystyki
Lipiec 2012
24.09.2012

Postępowanie przygotowawcze 2012 rok

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie, obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2012
Narastająco
VII
2012
1
Ilość zarejestrowanych spraw karnych48 205
8 222
2
Średni miesięczny wpływ---6 886
3
Ilość załatwionych spraw karnych45 436
5 120
4
Pozostał spraw:---
9 644
4a
w tym powyżej 6 miesięcy---
810
5
Liczba wniesionych aktów oskarżenia13 511
1 381
6
Liczba oskarżonych:16 002
1 530
6a
w tym tymczasowo aresztowanych391
28
7
Liczba wniosków w trybie 335 par.1 kpk7 587
853
8
Liczba przyjętych poręczeń majątkowych:485
59
8a
zastosowanych aresztów tymczasowych980
114
9
Liczba postępowań umorzonych w
oparciu o przepisy art. 17 par.1 pkt 1-3 kpk
6 467
650
10
Liczba postanowień o zabezpieczeniu majątkowym
2 712
276
11
Wysokość kwoty zabezpieczonej u
oskarżonych na poczet grożących kar majątkowych /w PLN/
23 036 226
626 631
12
Ilość spraw zawieszonych w danym miesiącu1 635
151
13

Ilość spraw aktualnie zawieszonych 

---

5 325

 

 Postępowanie sądowe 2012 rok

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie,  obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2012
Narastająco
VII
 2012  
1
Liczba osądzonych osób
18 335
2 207
2
Liczba uniewinnionych
207
23
3
Liczba osób, wobec których Sąd umorzył postępowanie
213
34
4
Liczba osób, wobec których prokuratorzy wnieśli apelację
1 080
163
5
Liczba osób, wobec których Sąd rozpoznał apelacje
806
77
6
Liczba osób, wobec których apelacja okazała się skuteczna
567
53

  Dane statystyczne za 2012 rok - plik .pdf


cofnij...