Drukuj
Statystyki
Sierpień 2012
24.09.2012

Postępowanie przygotowawcze 2012 rok

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie, obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2012
Narastająco
VIII
2012
1
Ilość zarejestrowanych spraw karnych55 655
7 450
2
Średni miesięczny wpływ---6 957
3
Ilość załatwionych spraw karnych51 206
5 770
4
Pozostał spraw:---
11 323
4a
w tym powyżej 6 miesięcy---
995
5
Liczba wniesionych aktów oskarżenia15 375
1 864
6
Liczba oskarżonych:18 043
2 041
6a
w tym tymczasowo aresztowanych425
34
7
Liczba wniosków w trybie 335 par.1 kpk8 694
1 107
8
Liczba przyjętych poręczeń majątkowych:543
58
8a
zastosowanych aresztów tymczasowych1 109
129
9
Liczba postępowań umorzonych w
oparciu o przepisy art. 17 par.1 pkt 1-3 kpk
7 208
741
10
Liczba postanowień o zabezpieczeniu majątkowym
3 017
305
11
Wysokość kwoty zabezpieczonej u
oskarżonych na poczet grożących kar majątkowych /w PLN/
24 641 203
1 604 977
12
Ilość spraw zawieszonych w danym miesiącu1 781
146
13

Ilość spraw aktualnie zawieszonych 

---

5 187

 

 Postępowanie sądowe 2012 rok

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie,  obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2012
Narastająco
VIII
 2012  
1
Liczba osądzonych osób
20 429
2 094
2
Liczba uniewinnionych
227
20
3
Liczba osób, wobec których Sąd umorzył postępowanie
245
32
4
Liczba osób, wobec których prokuratorzy wnieśli apelację
1 200
120
5
Liczba osób, wobec których Sąd rozpoznał apelacje
833
27
6
Liczba osób, wobec których apelacja okazała się skuteczna
589
22

  Dane statystyczne za 2012 rok - plik .pdf


cofnij...