Drukuj
Statystyki
Wrzesień 2012
03.01.2013

Postępowanie przygotowawcze 2012 rok

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie, obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2012
Narastająco
IX
2012
1
Ilość zarejestrowanych spraw karnych61 840
6 185
2
Średni miesięczny wpływ---6 871
3
Ilość załatwionych spraw karnych58 050
6 844
4
Pozostał spraw:---
10 665
4a
w tym powyżej 6 miesięcy---
1 054
5
Liczba wniesionych aktów oskarżenia17 475
2 100
6
Liczba oskarżonych:20 455
2 412
6a
w tym tymczasowo aresztowanych468
43
7
Liczba wniosków w trybie 335 par.1 kpk9 810
1 116
8
Liczba przyjętych poręczeń majątkowych:599
56
8a
zastosowanych aresztów tymczasowych1 231
122
9
Liczba postępowań umorzonych w
oparciu o przepisy art. 17 par.1 pkt 1-3 kpk
8 154
946
10
Liczba postanowień o zabezpieczeniu majątkowym
3 411
394
11
Wysokość kwoty zabezpieczonej u
oskarżonych na poczet grożących kar majątkowych /w PLN/
25 076 078
434 875
12
Ilość spraw zawieszonych w danym miesiącu2 040
259
13

Ilość spraw aktualnie zawieszonych 

---

5 213

 

 Postępowanie sądowe 2012 rok

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie,  obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2012
Narastająco
IX
 2012  
1
Liczba osądzonych osób
22 950
2 521
2
Liczba uniewinnionych
247
20
3
Liczba osób, wobec których Sąd umorzył postępowanie
283
38
4
Liczba osób, wobec których prokuratorzy wnieśli apelację
1 279
79
5
Liczba osób, wobec których Sąd rozpoznał apelacje
904
71
6
Liczba osób, wobec których apelacja okazała się skuteczna
642
53

  Dane statystyczne za 2012 rok - plik .pdf


cofnij...