Drukuj
Statystyki
Październik 2012
03.01.2013

Postępowanie przygotowawcze 2012 rok

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie, obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2012
Narastająco
X
2012
1
Ilość zarejestrowanych spraw karnych69 314
7 474
2
Średni miesięczny wpływ---6 931
3
Ilość załatwionych spraw karnych65 4757 425
4
Pozostał spraw:---
10 716
4a
w tym powyżej 6 miesięcy---
1 202
5
Liczba wniesionych aktów oskarżenia19 897
2 422
6
Liczba oskarżonych:23 208
2 753
6a
w tym tymczasowo aresztowanych518
50
7
Liczba wniosków w trybie 335 par.1 kpk11 171
1 361
8
Liczba przyjętych poręczeń majątkowych:653
54
8a
zastosowanych aresztów tymczasowych1 400
169
9
Liczba postępowań umorzonych w
oparciu o przepisy art. 17 par.1 pkt 1-3 kpk
9 202
1 048
10
Liczba postanowień o zabezpieczeniu majątkowym
3 862
451
11
Wysokość kwoty zabezpieczonej u
oskarżonych na poczet grożących kar majątkowych /w PLN/
26 615 607
1 539 529
12
Ilość spraw zawieszonych w danym miesiącu2 319
279
13

Ilość spraw aktualnie zawieszonych 

---

5161

 Postępowanie sądowe 2012 rok

Lp.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie,  obejmująca Prokuratury Okręgowe w
Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Szczecinie
Rok 2012
Narastająco
X
 2012  
1
Liczba osądzonych osób
26 230
3 280
2
Liczba uniewinnionych
288
41
3
Liczba osób, wobec których Sąd umorzył postępowanie
340
57
4
Liczba osób, wobec których prokuratorzy wnieśli apelację
1 444
165
5
Liczba osób, wobec których Sąd rozpoznał apelacje
1053
149
6
Liczba osób, wobec których apelacja okazała się skuteczna
734
92

  Dane statystyczne za 2012 rok - plik .pdf


cofnij...