Drukuj
Komunikaty rzecznika
Egzamin prokuratorski zakończony!
18.10.2010

W dniach 4-5 i 11-12 października 2010 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie został przeprowadzony egzamin prokuratorski dla aplikantów z okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego. Egzamin przeprowadziła Komisja powołana Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Do zdawania egzaminu uprawnionych było 20 aplikantów, którzy dnia 30 września 2010 r. ukończyli trzyletnią aplikację prokuratorską.

4 października 2010 r. do pisemnej części egzaminu przystąpili wszyscy uprawnieni aplikanci. W tym dniu zdający opracowywali projekt apelacji od wyroku sądu I instancji w sprawie karnej, na podstawie specjalnie przygotowanych akt. Następnego dnia, 5 października 2010 r. aplikanci sporządzali projekty dwóch pism procesowych: pozwu w sprawie cywilnej i sprzeciwu w sprawie administracyjnej.

Warunkiem dopuszczenia do ustnej części egzaminu była pozytywna ocena z wszystkich prac pisemnych. Wszyscy zdający spełnili ten warunek.

W dniach 11 i 12 października 2010 r. przeprowadzono ustną część egzaminu. Każdy z aplikantów zdawał egzamin w jednym dniu, odpowiadając na zestawy pytań zawierające zagadnienia teoretyczne oraz kazusy z 8 przedmiotów.

Wszyscy aplikanci zdali egzamin.
 
Najwyższe oceny uzyskały aplikantki: Pani Julita Pielech, która aplikowała w Prokuraturze Rejonowej Szczecin- Niebuszewo w Szczecinie i Pani Aleksandra Janosik aplikantka Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie. Obydwie Panie uzyskały ocenę końcową bardzo dobrą plus.

Dnia 14 października 2010 r. o godz. 1200 Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej p.o. Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie Pan prok. Tadeusz Kulikowski w obecności pozostałych członków Komisji  i przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości Zastępcy Prokuratora Generalnego Pana Roberta Hernanda wręczył aplikantom świadectwa zdania egzaminu prokuratorskiego, życząc im licznych sukcesów i zadowolenia z wykonywania wybranego zawodu prawniczego.

PA117200.JPGPA147229.JPG

PA147221.JPG
 


cofnij...