Drukuj
Komunikaty rzecznika
„OSŁÓD¬MY DZIECIOM ¦WIĘTA”
07.12.2010
Prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie przyst±pili do organizowanej przez Komendę Wojewódzk± Policji w Szczecinie wspólnie z Fundacj± „Razem Bezpieczniej” zbiórki słodyczy dla dzieci ze szkół  podstawowych z rejonów naszego województwa.
Mamy nadzieję, że te słodkie podarunki umil± dzieciom okres ¦wi±t Bożego Narodzenia.

cofnij...