Drukuj
Komunikaty rzecznika
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
14.02.2011
W dniach od 21 lutego do 28 lutego 2011 r. wzorem lat ubiegłych obchodzony będzie w Polsce „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
W tych dniach prokuratorzy będą udzielać bezpłatnie niezbędnych informacji w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw.   
W dniach 21 lutego 2010 r. do 25 lutego 2011 r. w godz. 9.00 - 15.30  (w poniedziałek tj. 21 lutego w godz. 9.00 - 18.00) prokuratorzy I, II i V Wydziału Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie będą pełnić dyżury w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6
1) 21 lutego 2011 r.     – prok. Stanisław Felsztyński pok.228, godz. 9.00 -14.00,
                                  – prok. Anna Gawłowska-Rynkiewicz, godz.14.00 -18.00,
2) 22 lutego 2011 r.     – prok. Rafał Gawinek pok. 225,
3) 23 lutego 2011 r.     – prok. Małgorzata Błaszczyk – Walaszkowska w pok. 218,
4) 24 lutego 2011 r.     – prok. Małgorzata Kosmalska – Rymer pok.220, godz.9.00-11.30,
                                  – prok. Marzena Paterek pok. 223, godz.11.30-15.30,
5) 25 lutego 2011 r.     – prok. Ewa Szatkowska pok. 223.

Dyżury będą pełnione także w tym terminie w prokuraturach okręgowych podległych Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie to jest:
- Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Moniuszki 2 w godz. od 9.00 do 17.00,
- Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie przy ul. Gen. Władysława Andersa 34 a w godz.od 10.00 do 15.00,
- Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 w godz.od 7.30 do 15.30.

Na stronach internetowych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim www.prokuratura-gorzow.pl Prokuratury Okręgowej w Koszalinie www.po.koszalin.pl i Prokuratury Okręgowej w Szczecinie www.szczecin.po.gov.pl zawarte są informacje, którzy prokuratorzy, w jakich dniach i godzinach będą pełnić dyżury w prokuraturach okręgowych oraz prokuraturach rejonowych należących do właściwości poszczególnych prokuratur okręgowych.

Nadto w budynkach prokuratur zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń informacje o pełnionych dyżurach w każdej jednostce.
Założeniem akcji „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” jest to, aby każdy mógł uzyskać informacje na temat uprawnień przysługujących pokrzywdzonym lub o sposobie załatwienia swojej sprawy.   
Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych w prokuraturach.

cofnij...