Drukuj
Komunikaty rzecznika
Szkolenie z BSW KGP
17.05.2011


Szczegółowy program narady:

1 ) 10.00 -10.45 – Biuro Spraw Wewnętrznych KGP – jego zadania, struktura i usytuowanie w ramach Komendy Głównej Policji – Dyrektor BSW KGP insp. Lech Biernat

2 ) 11.00 – 12.45 – Podstawy prowadzonych przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych :
- formy i metody pracy operacyjnej
- osobowe środki pracy operacyjnej
- dokumentowanie pracy operacyjnej
mł. insp. Piotr Hac – Naczelnik Zarządu I BSW KGP

3 ) 13.00 – 13.45 – Ofensywne metody pracy operacyjnej w praktyce BSW KGP na przykładzie zrealizowanych spraw – mł. insp. Piotr Hac – Naczelnik zarządu I BSW KGP i podinsp. Jerzy Świątek – Naczelnik Wydziału w Szczecinie Zarządu I BSW KGP

4 ) 14.00 – 14.45 – Problematyka ochrony informacji niejawnych w zakresie udostępniania materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji dla potrzeb postępowania karnego oraz zwalniania policjantów z obowiązku zachowania ich w tajemnicy – mł. insp. Ireneusz Dziugieł z Wydziału I BSW KGP


cofnij...