Drukuj
Komunikaty rzecznika
Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw
21.02.2012
20 - 24 lutego 2012 r. to 12 edycja obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw". Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Pokrzywdzeni w tym czasie mogą uzyskać profesjonalne informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Idea „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" jest bezpośrednio związana z międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw" obchodzonym każdego roku w dniu 22 lutego. W Polsce ten dzień jest również Dniem Ofiar Przestępstw, który został wprowadzony ustawą z 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. z 2003 r. Nr 59 poz. 517).

W dniu 22 lutego 2012 r. odbędzie się z tej okazji w Prokuraturze Generalnej Konferencja nt. „Kompensata Państwowa Dla Ofiar Przestępstw w Polsce - Teraźniejszość i Przyszłość" pod patronatem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Fundacją Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Transmisja debaty będzie dostępna pod adresem " www.debata.lex.pl/pokrzywdzeni".

Porządek obrad: 
godz. 11.00 Otwarcie konferencji przez Andrzeja Seremeta – Prokuratora Generalnego
godz. 11.10 Wystąpienia:
dr Jarosława Gowina - Ministra Sprawiedliwości 
prof. dr hab. Ireny Lipowicz - Rzecznika Praw Obywatelskich
Leszka Pietraszko - Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
godz. 12.10 Wręczenie nagród dla prokuratorów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w pracach na rzecz ofiar przestępstw
godz. 12.30 Referaty:
Kompensata państwowa: geneza, znaczenie i standardy kształtowania instytucji – prof. dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. dr hab.Cezary Kulesza
Wyniki badań nad funkcjonowaniem ustawy o kompensacie państwowej w praktyce – prokurator dr Lidia Mazowiecka
Instytucja kompensaty w praktyce sądowej – dr Marzena Kruk
Instytucja kompensaty w praktyce prokuratorskiej – prokurator Iwona Bodura
Działania Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw – SSA Marek Czecharowski
Kierunki zmian ustawy o kompensacie państwowej – prof. dr hab. Monika Płatek
godz. 14.00 Przerwa
godz. 14.30 Wybrane przykłady orzeczeń o kompensacie państwowej:
prokurator Leszek Rudnik, PA Białystok
prokurator Danuta Citko-Gryss, PA Gdańsk
prokurator Halina Tokarska, PA Łódź
prokurator Grażyna Kozłowska, PA Katowice
prokurator Renata Breza-Brzezicka, PA Kraków
prokurator Ewa Piotrowska, PA Lublin
prokurator Zbigniew Pierzyński, PA Poznań
prokurator Małgorzata Janiszewska - Haśko, PA Rzeszów
prokurator Anna Gawłowska-Rynkiewicz, PA Szczecin
prokurator Mariusz Pieczek, PA Warszawa
prokurator Hanna Wojciechowska, PA Wrocław
godz. 15.45 Podsumowanie i wnioski

opracowała:

PROKURATOR 
Prokuratury Apelacyjnej

Anna Gawłowska - Rynkiewicz

cofnij...