Drukuj
Komunikaty rzecznika
JUBILEUSZ PRACY PROKURATORSKIEJ
31.08.2012
W dniu 31.08.2012 r. Prokurator Apelacyjny Józef Skoczeń z okazji rocznicy pracy prokuratorskiej złożył gratulacje i podziękowania trojgu prokuratorom Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, to jest Naczelnikowi Wydziału I Organizacji Pracy Prokuratur Pani prokurator Barbarze Ociepie-Sumicz, Naczelnikowi Wydziału V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Panu prokuratorowi Robertowi Śledzińskiemu oraz Kierownikowi Działu do spraw Informatyzacji i Analiz Panu prokuratorowi Stanisławowi Felsztyńskiemu.
Dziękując za wieloletnią, sumienną pracę Prokurator Apelacyjny życzył prokuratorom dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.
Do gratulacji przyłączyli się również współpracownicy.cofnij...