Drukuj
Komunikaty rzecznika
Fikcyjne kolizje drogowe
28.12.2012
27 grudnia 2012 r. Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 8 osobom, w tym 1 policjantowi, którym zarzucono wyłudzenie w latach 2004 - 2005 od towarzystw ubezpieczeniowych odszkodowań w łącznej kwocie 170.500,00 zł za 7 fikcyjnych kolizji drogowych. W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni zgłaszali towarzystwom ubezpieczeniowym lub Policji kolizje drogowe, które faktycznie nie miały miejsca, zaś sprawcy dokonywali uprzednio w innym miejscu uszkodzeń swoich samochodów. Odszkodowania z tytułu „kolizji” sięgały kwot od 8.700,00 zł do 61.800,00 zł. Szkody te wyceniane były przez „zaprzyjaźnionego” likwidatora pracującego w jednym z pokrzywdzonych towarzystw ubezpieczonych. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Akt oskarżenia skierowany w dniu 27 grudnia 2012 r. jest 17 aktem oskarżenia w sprawach związanych z korupcją wśród funkcjonariuszy „szczecińskiej drogówki”. Łącznie objęto nimi 130 osób w tym 31 funkcjonariuszy Policji, zarzucając oskarżonym 270 przestępstw. Część spraw zakończyła się już przed sądem prawomocnymi wyrokami skazującymi. Rzecznik Prasowy
Anna Gawłowska-Rynkiewicz
Prokurator Prokuratury Apelacyjnej

cofnij...