Drukuj
Komunikaty rzecznika
Narkotyki
28.12.2012

 Dzisiaj Prokurator Apelacyjny w Szczecinie – Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji złożył w Sądzie Okręgowym w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, które działając w zorganizowanej grupie przestępczej dokonały obrotu znacznymi ilościami narkotyków w postaci amfetaminy, marihuany, haszyszu i kokainy. U oskarżonych zabezpieczono ponad 4,8 kg narkotyków o wartości 145.000,00 zł. Część z nich wydobyto z przewodów kanalizacyjnych albowiem usiłowali zniszczyć dowody przestępstwa. Dwóch oskarżonych pozostaje tymczasowo aresztowanych do dyspozycji Sądu Okręgowego w Szczecinie, wobec dwóch pozostałych zastosowano dozór Policji. Prokurator na mieniu oskarżonych zabezpieczył łącznie kwotę 134.000,00 zł na poczet kar majątkowych. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 15. 


Rzecznik Prasowy
Anna Gawłowska-Rynkiewicz
Prokurator Prokuratury Apelacyjnej

cofnij...