Drukuj
Komunikaty rzecznika
Szkolenie
26.04.2013

W dniach 22-24 kwietnia 2013 r. odbyło się zorganizowane przez Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie wspólne szkolenie dla prokuratorów Wydziałów Śledczych i do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratur Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Szczecinie i Wydziału V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. W szkoleniu brali także udział prokuratorzy z apelacji warszawskiej.

Gościem naszym był Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z czynnościami operacyjno - rozpoznawczymi Policji i ich wykorzystaniem w postępowaniu  karnym, instytucją świadka koronnego oraz praktycznych aspektów realizacji programu ochrony świadka koronnego, a także współpracą prokuratora z mediami. 

Rzecznik Prasowy
Anna Gawłowska-Rynkiewicz


cofnij...