Drukuj
Komunikaty rzecznika
Przejście w stan spoczynku 2 prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie
29.05.2013
27 i 29 maja 2013 r. żegnaliśmy w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie dwóch prokuratorów odchodzących w stan spoczynku – Panią prokurator Barbarę Ociepę-Sumicz – Naczelnika Wydziału I Organizacji Pracy Prokuratur i Panią prokurator Małgorzatę Kosmalską-Rymer.
Pani prokurator Małgorzata Kosmalska-Rymer w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie wykonywała obowiązki przez 9 lat, ostatnio w Wydziale III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, wcześniej pracowała w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Pani prokurator Barbara Ociepa-Sumicz od początku swej drogi zawodowej związana była ze Szczecinem.
Jest pierwszym prokuratorem urodzonym w Szczecinie, który w szczecińskich prokuraturach początkowo rejonowej, a następnie okręgowej i apelacyjnej przepracował 41 lat.
Pani prokurator uczestniczyła w organizowaniu struktur Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, w której od początku jej działalności od 1 stycznia 2005 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. Wcześniej tą funkcję pełniła w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.
Obie Panie prokurator pożegnał Prokurator Apelacyjny w Szczecinie, dziękując za długoletnią pracę i życząc powodzenia w życiu osobistym.

Pani Naczelnik Barbarze Ociepie-Sumicz podziękowania za pracę w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego złożył Wicewojewoda Ryszard Mićko.   
 
 
                      Rzecznik Prasowy
             Anna Gawłowska-Rynkiewicz
 

cofnij...