Drukuj
Komunikaty rzecznika
Nie było korupcji w Urzędzie Miasta i Gminy Cedynia
18.12.2013
18 grudnia 2013 r. w Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie umorzono śledztwo w sprawie przyjęcia przez osobę pełniącą funkcję publiczną - Burmistrza Cedyni, w związku z pełnieniem tej funkcji, korzyści majątkowych znacznej wartości w postaci pieniędzy, wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono.
Śledztwo zostało wszczęte w oparciu o zawiadomienie złożone przez  dwóch mieszkańców Gminy Cedynia o wręczeniu w latach 2009- 2010 korzyści majątkowych przez właściciela poznańskiej firmy paliwowej Burmistrzowi Cedyni w zamian za pomoc w uzyskaniu dzierżawy dwóch działek inwestycyjnych o numerach 240/08 i 239/17 pod budowę stacji benzynowej i targowiska na terenie Osinowa Dolnego.  
Przeprowadzone w toku śledztwa przesłuchania świadków, w tym pracowników działających na terenie Osinowa firm, pracowników i członków komisji rewizyjnej Urzędu Miasta Cedynia, jak również byłych i obecnych pracowników firmy paliwowej, której właściciel miał wręczyć Burmistrzowi Cedyni łapówkę nie potwierdziły przedstawionej przez zawiadamiających wersji. Świadkowie nie podali bowiem żadnych okoliczności, które wskazywałyby, że zdarzenia dotyczące korumpowania Burmistrza Cedyni miały miejsce.
Prokurator dokonał także wnikliwej analizy dokumentacji dotyczącej organizowanych przetargów na dzierżawę działek o numerach 240/08 i 239/17 w Osinowie Dolnym, przebiegu opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obrad Rady Miejskiej w Cedyni oraz posiedzeń komisji rewizyjnej w zakresie dotyczącym zawartych umów na dzierżawę ww. działek.
Dokumentacja ta w kompleksowy sposób obrazuje proces decyzyjny w przedmiocie dzierżawy spornych działek i według oceny prokuratora nie budzi wątpliwości.  Mając na uwadze powyższe ustalenia śledztwo umorzono wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono.


cofnij...