Drukuj
Komunikaty rzecznika
Ustalenia śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy przetargach w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
18.06.2014
W Wydziale V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie prowadzone jest śledztwo w sprawie założenia, kierowania i funkcjonowania na terenie województwa zachodniopomorskiego zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z zakłócaniem przetargów publicznych, nadużyciem uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, poświadczeniem nieprawdy w dokumentach, wręczaniem i przyjmowaniem korzyści majątkowych oraz oszustw kredytowych.

10 czerwca 2014 roku na polecenie prokuratora Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonała zatrzymania 10 osób, podejrzewanych o udział w tzw. ustawianiu przetargów publicznych. Znalazło się wśród nich 2 funkcjonariuszy publicznych z Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz 8 zachodniopomorskich przedsiębiorców uczestniczących w przetargach.   

Zatrzymanym przedsiębiorcom przedstawiono zarzuty utrudniania przetargów publicznych. Pięciu z nich zarzucono dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z zakłócaniem przetargów publicznych, zaś jednemu zarzut wręczenia korzyści majątkowej. W stosunku do tych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie od 10.000 do 50.000 złotych.
Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie przedstawiono zarzuty założenia i kierowania grupą przestępczą oraz niedopełnienia obowiązków i zakłócenia bądź utrudniania 20 przetargów, w których łączna kwota zamówień publicznych wynosiła 55.090.510,44 zł, jak też przyjęcia w związku z tym korzyści majątkowej.   
Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i zakłócania bądź utrudnienia 9 przetargów, w których łączna kwota zamówień publicznych wynosiła 31.613.231,03 zł.
Wobec obu funkcjonariuszy publicznych Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie zastosował na wniosek prokuratora tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy.

Dzisiaj - 18 czerwca 2014 r. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie złożył do Sądu Okręgowego w Szczecinie zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego, wnosząc o jej zmianę poprzez zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

W toku dotychczasowego śledztwa ustalono, że podczas poszczególnych przetargów dochodziło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych, poświadczania nieprawdy w dokumentach, a następnie wykorzystania ich podczas ubiegania się o wsparcie finansowe od instytucji dysponujących środkami publicznymi.
W związku z realizacją inwestycji organizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zaistniało szereg nieprawidłowości od momentu ogłoszenia przetargów, poprzez procedury przetargowe, wybór oferenta oraz samą realizację inwestycji.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje, że od 2009 roku w związku z prowadzonym przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie inwestycjami mogło dojść do zakłócenia bądź utrudnienia co najmniej 37 przetargów, w których łączna kwota zamówień publicznych wynosiła 153.357.167,03 zł.
Podejrzanym funkcjonariuszom publicznym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, przedsiębiorcom kara pozbawienia wolności do lat 5.


cofnij...