Drukuj
Komunikaty rzecznika
Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin.
19.08.2014
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dofinansowuje bezpłatną formę pomocy oferowaną osobom pokrzywdzonym  przestępstwem przez organizacje pozarządowe.
Pomoc, którą mogą udzielić pokrzywdzonym przestępstwem, dofinansowywane przez Fundusz, działające w całej Polsce organizacje pozarządowe obejmuje pomoc prawną, psychologiczną, finansową i rzeczową tj. m. in. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych, kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych, dostosowanie lokalu lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Działalność – Pokrzywdzeni przestępstwem” oraz w serwisie skierowanym do ofiar przestępstw i członków ich rodzin – www.pokrzywdzeni.gov.pl.
Informacje dotyczące Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem znajdują się także na stronie internetowej Prokuratury Generalnej.
Na stronie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w zakładce Pokrzywdzeni opublikowany jest nadto wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działających na terenie Województwa Lubuskiego.

cofnij...