Drukuj
Komunikaty rzecznika
Spotkanie z prok. Ryszardem Różyckim
14.11.2014
W związku z rezygnacją Pana Prokuratora Ryszarda Różyckiego z działalności w Zrzeszeniu Prawników Polskich, w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk prawników szczecińskich z udziałem między innymi Prezesa Sądu Apelacyjnego Ryszarda Iwankiewicza, Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Grzegorza Jankowskiego, Prezesa Sądu Okręgowego Haliny Zarzecznej, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej Włodzimierza Łyczywka, Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych Alicji Kujawy, Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr. hab. Zbigniewa Kuniewicza, Prezesa Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich w Szczecinie Ryszarda Rutkowskiego oraz Redaktora Naczelnego In Gremio Piotra Dobrołowicza.
Prokurator Apelacyjny Józef Skoczeń podziękował prokuratorowi w stanie spoczynku Ryszardowi Różyckiemu za ponad 40 lat pracy w ramach Zrzeszenia Prawników Polskich. Szczególnie podkreślił aktywność prok. Ryszarda Różyckiego po odejściu w roku 1995 (po przekroczeniu 65 roku życia) z czynnej służby prokuratorskiej.
Ryszard Różycki wykazał się w okresie minionych 40 lat wyjątkową aktywnością organizując dziesiątki konferencji naukowych, sympozjów prawników szczecińskich oraz spotkań z prawnikami.
Dzięki staraniom Ryszarda Różyckiego w budynku Prokuratury Szczecińskiej gościli m.in. Marszałek Sejmu RP, Maciej Płażyński, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll, Ministrowie Sprawiedliwości prof. dr hab. Leszek Kubicki i Aleksander Bentkowski, Sędziowie Sądu Najwyższego prof. dr hab. Jacek Sobczak, prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Zieliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safian, Andrzej Zoll i Bohgdan Zdziennicki, Arcybiskup Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga.
Na liście znakomitych gości Ryszarda Różyckiego znaleźli się również Czesław Jaworski (Prezes NRA), Edward Pietrzyk (dowódca Eurokorpusu), Aleksander Nawrocki (Dyrektor Generalny SW), Lech Falandysz, Kazimierz Kozłowski, Edward Zalewski (Przewodniczący KRP), Wojciech Olbryś, Jerzy Zimowski, Piotr Zientarski, Ryszard Kalisz, Kazimierz Wójcicki, Jerzy Pobocha, Błażej Kolasiński, przedstawiciele SSP ,,Justicja’’, ESSP ,,ELSA’’.
Wszyscy obecni złożyli Ryszardowi Różyckiemu serdeczne podziękowania, wyrażając jednocześnie żal z powodu jego decyzji o zaniechaniu aktywnej działalności w Zrzeszeniu Prawników Polskich. Nadto życzyli mu zdrowia, realizacji zamierzeń i pomyślności.

PROKURATOR APELACYJNY
    Józef Skoczeń

 


cofnij...