Drukuj
Komunikaty rzecznika
Powierzenie funkcji Naczelnika Wydziału IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie
03.04.2015
2 kwietnia 2015 r. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Pan Józef Skoczeń wręczył Pani prokurator Ewie Szatkowskiej dekret powierzający Pani prokurator z dniem 2 kwietnia 2015 r. pełnienie funkcji Naczelnika Wydziału IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów.
Pani prokurator Ewa Szatkowska jest prokuratorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie od dnia 14 maja 2005 r., w okresie od 1 marca 2011 r. do 1 kwietnia 2015 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.
 
Rzecznik Prasowy
Anna Gawłowska-Rynkiewicz
Prokurator Prokuratury Apelacyjnej

cofnij...