Drukuj
Komunikaty rzecznika
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie finalistą konkursu „Prokurator Roku 2014”
11.05.2015
Dzisiaj – 11 maja 2015 r. – Pani Małgorzata Zapolnik – prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie odebrała z rąk Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta list gratulacyjny i dyplom dla finalistów konkursu „Prokurator Roku 2014”.
Pani prokurator Małgorzata Zapolnik pełni obowiązki w Wydziale VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Jest szczególnie ceniona za wiedzę i doskonałe przygotowanie merytoryczne w szczególności w zakresie spraw dotyczących czynów zabronionych ustawą Kodeks karny skarbowy. Pani prokurator Małgorzata Zapolnik specjalizuje się w sprawach gospodarczych dotyczących nielegalnego obrotu paliwami oraz tzw. „oszustw karuzelowych” i wyłudzania nienależnych zwrotów podatków VAT.
Podczas nadzorowania i prowadzenia spraw tej kategorii w sposób zaangażowany i profesjonalny współpracuje ze służbami skarbowymi co pozwala na skuteczną identyfikację przestępstw podatkowych oraz osób biorących w nich udział.
Pani prokurator swoją wiedzę przekazuje prokuratorom apelacji szczecińskiej na szkoleniach wewnętrznych organizowanych w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie omawiając model współpracy prokuratora i organów skarbowych w sprawach związanych z uszczupleniem należności podatkowych oraz wyłudzania nienależnych zwrotów podatku VAT.
W 2014 roku Pani prokurator Małgorzata Zapolnik skierowała 6 aktów oskarżenia przeciwko 16 oskarżonym w sprawach gospodarczych dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, których przedmiotem działalności był nielegalny obrót paliwami.
Obecnie prowadzi 4 sprawy przeciwko 70 podejrzanym, dotyczące uszczuplenia należności podatkowych oraz wyłudzenia nienależnych zwrotów podatków VAT, w których kwoty uszczupleń należności publiczno-prawnych na szkodę Skarbu Państwa sięgają kilkuset milionów złotych. W 2 sprawach zabezpieczyła dotychczas mienie podejrzanych na łączną kwotę 9.987.153,00 zł.


cofnij...