Drukuj
Komunikaty rzecznika
Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie. Uchwała w sprawie powstania Domu Sędziego Seniora.
26.11.2015
25 listopada 2015 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie. Jego przedmiotem był wybór członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym i Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym oraz przyjęcie informacji Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie o działalności Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, prokuratur okręgowych i rejonowych apelacji szczecińskiej, przedstawienie sprawozdania z działalności Kolegium Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie i z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie.
Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie jednogłośnie podjęło uchwały o pozytywnym przyjęciu sprawozdań złożonych przez Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie i Rzecznika Dyscyplinarnego w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie. Wybrano także członków Sądów Dyscyplinarnych przy Prokuratorze Generalnym obydwu instancji. Na członków Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wybrani zostali:
  • pan Tomasz Wojtkiewicz – prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie deleg. do Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie,
  • pani Ewa Dziadczyk – prokurator Prokuratury Okręgowej w Koszalinie,
  • pani Zuzanna Ostrowska – prokurator Prokuratury Rejonowej w Koszalinie deleg. do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie,
  • pan Krzysztof Mejna – prokurator Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Do składu Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wybrani zostali:
  • pan Jerzy Masierowski – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w stanie spoczynku,
  • pani Ilona Talar – prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,
  • pan Dariusz Domarecki – prokurator Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim,
  • pan Christopher Świerk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.

Nadto Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie podjęło uchwałę wyrażającą uznanie dla inicjatywy Fundacja Dom Sędziego Seniora w pełni popierającą podjętą przez Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ideę ulokowania Domu Sędziego Seniora na terenie apelacji szczecińskiej.


cofnij...