Drukuj
Komunikaty rzecznika
Pierwszy wątek śledztwa w sprawie oszustw kapitałowych na szkodę SKOK Wołomin zakończony
05.01.2016

W Wydziale V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zakończono pierwszy wątek śledztwa w sprawie oszustw kapitałowych na szkodę SKOK Wołomin. Przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie stanie 10 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w wieku od 24 do 61 lat. Oskarżeni działając, jako tzw. „Słupy”, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wyłudzili od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie kredyty w wysokości 9.600.000,00 zł.

Przedkładali oni w SKOK Wołomin przekazane przez inne osoby dokumenty potwierdzające nieprawdziwe dane dotyczące ich zatrudnienia oraz osiąganych dochodów, wprowadzając przez to pracowników SKOK Wołomin w błąd w wyniku czego zawarli w okresie od kwietnia do września 2014 r. 10 umów umowy kredytowych na pożyczki w wysokości od 980.000,00 zł do 990.000,00 zł każda, które pobrali wraz z innymi osobami, nie mając zamiaru ich spłaty.

Oskarżeni, zwykle bezrobotni lub osiągający niewielkie dochody, przedkładali w SKOK Wołomin zaświadczenia o zatrudnieniu na kierowniczych stanowiskach w firmach różnej branży mających siedziby m. in. w Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie, Tychach, Rzeszowie i Pszczynie z wynagrodzeniem od 24.800,00 zł do 42.500,00 zł miesięcznie. Nadto, jako zabezpieczenie kredytów przedstawiali pracownikom SKOK Wołomin nieruchomości o zawyżonej wartości. Pożyczki odbierali w asyście organizatorów procederu przekazując im kwotę kredytu. W zamian za zawarcie umowy kredytu „Słupy” otrzymywały pieniądze w kwotach od 1.500,00 zł do 40.000,00 zł.

Oskarżeni przesłuchani w toku śledztwa przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Grozi im kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Śledztwo jest kontynuowane przez Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie w stosunku do członków zorganizowanej grupy przestępczej podejmującej czynności zmierzające do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia pochodzenia środków finansowych uzyskanych w wyniku oszustw kapitałowych na szkodę SKOK Wołomin, m. in. w stosunku do osób werbujących tzw. „Słupy” i przygotowujących dokumenty poświadczające nieprawdę o zatrudnieniu oraz dochodach „kredytobiorców”. 


cofnij...