Drukuj
Komunikaty rzecznika
Handel ludźmi – akt oskarżenia
05.01.2016

Prokurator Apelacyjny w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi G., Alicji G. i Viktorowi K. Oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstwa handlu ludźmi, ułatwiania prostytucji i czerpania korzyści majątkowych z prostytucji 6 kobiet. Sprawcy prowadzili w okresie od 2009 r. do 2012 r. przy zachodniej granicy Polski agencję towarzyską. Ułatwiali pochodzącym z Ukrainy kobietom uprawianie prostytucji przyjmując je do agencji towarzyskiej. Wykorzystywali przy tym krytyczne położenie materialne kobiet, bądź używali wobec nich podstępu i groźby.

Sytuacje takie zachodziły, gdy kobiety przekonane, że zostaną zatrudnione w charakterze pokojówek lub sprzątaczek, po przyjeździe z Ukrainy do Polski dowiadywały się, że mają uprawiać prostytucję. Jednocześnie oskarżeni legalizowali pobyt pokrzywdzonych w Polsce wystawiając fałszywe oświadczenia o zamiarze ich zatrudnienia w charakterze pracowników fizycznych i rejestrowali kobiety we właściwym urzędzie pracy.

To już 7 akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Kończy on postępowanie przygotowawcze trwające od marca 2014 r. Prowadzący śledztwo prokurator łącznie przedstawił zarzuty 11 oskarżonym obejmując nimi przypadki czerpania korzyści majątkowych z prostytucji 24 kobiet. Oskarżeni stanęli także pod zarzutami dopuszczania się szeregu gróźb oraz nakłaniania innych osób do werbowania poza granicami Polski kobiet gotowych świadczyć prostytucję. Ten wątek śledztwa wyjaśniono w drodze pomocy prawnej na Ukrainie. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat. 


cofnij...