Drukuj
Komunikaty rzecznika
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
16.02.2016

W dniach od 22 lutego 2016 r. do 27 lutego 2016 r.  obchodzony będzie w Polsce „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Przedsięwzięcie to jest realizowane przez Prokuraturę Generalną i Ministerstwo Sprawiedliwości przy udziale prokuratorów, sędziów, Policji, ogólnopolskiej sieci Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz organizacji pozarządowych.
Do akcji włączają się adwokaci, radcy prawni, kuratorzy, komornicy i psychologowie oraz inne podmioty, których wiedza może służyć wsparciu ofiary przestępstwa. Głównym celem przedsięwzięcia, jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dlatego w tych dniach prokuratorzy będą udzielać bezpłatnie niezbędnych informacji w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw.


Dyżury będą pełnione w dniach od 22 lutego 2016 r. do 27 lutego 2016 r. w godz. od  9 00   do 16 00, a w poniedziałek tj.  22 lutego 2016 r. w godz. od 9 00 do 18 00  i w sobotę 27 lutego 2016 r. w godz. od 10 00 - 13 00 w  siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 przez prokuratorów I, II, IV i V Wydziału Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.

1.    22 lutego 2016 r.
•    prok. Stanisław Felsztyński      godz.   9 00 – 13 00    pok. 228, II p.
•    prok. Rafał Gawinek                godz. 13 00 – 18 00   pok. 220, II p.
2.    23 lutego 2016 r.
•    prok.  Barbara Rzuchowska     godz.   9 00 – 11 00   pok. 305, III p.
•    prok. Marzena Paterek            godz. 11 00 – 13 00   pok. 223, II p.
•    prok. Christopher Świerk         godz. 13 00 – 14 00   pok. 309, III p.
•    prok. Janina Rzepińska            godz. 14 00 – 16 00   pok. 314, III p.
3.    24 lutego 2016 r.
•    Asystenci: Aleksandra Ornacka godz.  9 00 – 16 00    sala  28, parter,
•    Katarzyna Jorman-Klirowska     godz.  9 00 – 16 00    sala  28, parter.
4.    25 lutego 2016 r.
•    prok. Małgorzata Błaszczyk-Walaszkowska      godz. 9 00 – 13 00     pok. 218, II p.
•    prok. Ewa Szatkowska                                   godz. 13 00 – 16 00   pok. 224 a, II p.
5.    26 lutego 2016 r.
•    Asystenci: Urszula Wysocka      godz. 9 00 –16 00      sala 28, parter,
•    Natalia Kozarowska                  godz. 9 00 –16 00      sala 28, parter.
6.     27 lutego 2016 r.
•    prok. Anna Gawłowska-Rynkiewicz                  godz. 10 00 – 13 00   pok. 217, II p.

Dyżury będą pełnione także w tym terminie w prokuraturach okręgowych z obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, to jest:
- w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Moniuszki 2,
  od 22 do 26 lutego 2016 r. w godz.  od   8 00  do 15 00   
 
- w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie przy ul. Gen. Władysława Andersa 34a,
  od 22 do 26 lutego 2016 r. w godz. od 10 00  do 14 00,
  i  27 lutego 2016 r.,  w sobotę od 10 00 do 13 00.

- w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6,
  od 22 do 26 lutego 2016 r. w godz. od 10 00  do 18 00
  i  27 lutego 2016 r.,  w sobotę od 10 00 do 13 00.

Na stronach internetowych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim www.prokuratura-gorzow.pl, Prokuratury Okręgowej w Koszalinie www.po.koszalin.pl i Prokuratury Okręgowej w Szczecinie www.szczecin.po.gov.pl zamieszczone są informacje, którzy prokuratorzy, w jakich dniach i godzinach będą pełnić dyżury w prokuraturach okręgowych oraz prokuraturach rejonowych należących do właściwości poszczególnych prokuratur okręgowych.
Nadto w budynkach prokuratur zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń informacje o pełnionych dyżurach w każdej jednostce.     
 

cofnij...