Drukuj
Komunikaty rzecznika
KOMUNIKAT
03.03.2016

Z dniem 4 marca 2016 r. na podstawie art. 29 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze  (Dz.U. z 2016 r., poz. 178) znosi się prokuratury apelacyjne, a tworzy prokuratury regionalne.
Zgodnie z art. 30 cytowanej wyżej ustawy do dnia powołania prokuratorów prokuratur regionalnych ich zadania w prokuraturze regionalnej wykonują prokuratorzy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych.
Zatem prokuratorzy wykonywać będą swe obowiązki w siedzibie dotychczasowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie:

- przy ul. Stoisława 6 - Wydziały:

I Organizacji Pracy Prokuratur,
II Postępowania Sądowego,
III Budżetowo-Administracyjny,
IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów.

Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie mieszczący się przy ul. Mickiewicza 153, przekształcony będzie w Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.


cofnij...