Drukuj
Komunikaty rzecznika
Zakończenie pracy Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie
03.03.2016

Dzisiaj, 3 marca 2016 r., w ostatnim dniu funkcjonowania Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie odbyło się spotkanie wszystkich prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej z udziałem Dyrektora Finansowo – Administracyjnego Krzysztofa Goralskiego i Kierownika Sekretariatu Małgorzaty Walczak. Prokurator Apelacyjny Józef Skoczeń wyraził podziękowanie wszystkim prokuratorom wykonującym obowiązki w tut. Prokuraturze. Z wyrazami uznania Prokurator Apelacyjny zwrócił się do prokuratorów Wydziału V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji dziękując im za profesjonalizm, trud w codziennej działalności zawodowej, szczególnie wobec znacznego wzrostu obciążenia pracą w 2015 r. Podobnie wysoko oceniona została praca prokuratorów Wydziału II i IV. Szczególne podziękowania skierowane zostały do Naczelników Wydziałów i prokuratorów sprawujących funkcje rzecznika dyscyplinarnego i prasowego oraz kierownika działu do spraw informatyzacji i analiz.
Za pośrednictwem osób biorących udział w spotkaniu Prokurator Józef Skoczeń złożył podziękowania wszystkim pracownikom Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie i asystentom prokuratora. W swoim wystąpieniu Józef Skoczeń z uznaniem mówił o byłych Prokuratorach Apelacyjnych  oraz o prokuratorach w stanie spoczynku.
Podsumowując 11 lat funkcjonowania Prokuratury Apelacyjnej podkreślono bardzo dobrą pracę wszystkich prokuratorów obszaru apelacji szczecińskiej. Prokurator Józef Skoczeń zaznaczył, że apelacja szczecińska niezmienne prezentuje wysoki poziom pracy.
W roku 2015 prokuratorzy tut. apelacji przodowali m.in. w zakresie sprawności postępowania, zabezpieczeń majątkowych, skuteczności zaskarżeń wyroków i działalności pozakarnej.
W zakresie spraw długotrwałych od 3 do 6 miesięcy, przy średniej krajowej 25,11 % osiągnęliśmy wskaźnik 5,99 % (kolejna najlepsza apelacja 17,06 %). Podobnie przy średniej krajowej 9,49 % spraw od 6 miesięcy do roku, w apelacji szczecińskiej spraw tych pozostało 3,08 %.
W 2015 r. prokuratorzy obszaru apelacji szczecińskiej na majątku oskarżonych zabezpieczyli mienie o wartości 42 727 827 zł. Wyższą kwotę zabezpieczono jedynie w apelacji krakowskiej.
Prokuratorzy szczecińscy odnotowali, obok prokuratorów apelacji rzeszowskiej, najmniej wyroków uniewinniających, a apelacje wywiedzione przez naszych prokuratorów, obok wyników apelacji krakowskiej, były najskuteczniejsze.

cofnij...