Drukuj
Komunikaty rzecznika
„Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”
02.07.2010
30 czerwca 2010r. odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja „Sieć Pomocy  Ofiarom Przestępstw” - Podsumowanie Realizacji Projektu.
Konferencję otworzył Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski dziękując organizacjom zaangażowanym w tworzenie sieci pomocy ofiarom przestępstw i podkreślając wagę działań podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych.
Gośćmi Konferencji byli przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka i Prokuratury Generalnej, Główny Koordynator ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Sekretarz Krajowej Izby Radców Prawnych, członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
W trakcie obrad prezentacji systemów pomocy ofiarom przestępstw dokonali za-proszeni goście z organizacji pozarządowych, oraz pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Słowacji, Węgier, Au-strii, Czech i Łotwy.
Przedstawiona została także działalność terenowych Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w zakresie dokonań i dalszych perspektyw rozwoju.
Swe osiągnięcia prezentowały Ośrodki z Gdańska, Elbląga , Warszawy, Bielsko-Białej i Szczecina.
Główny Specjalista w Wydziale do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem w Departamencie Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości omówił działania promocyjne Ministerstwa Sprawiedliwości realizowane w ramach projektu ochrony osób dotkniętych przestępstwem oraz zaprezentował stronę internetową  www.pokrzywdzeni.gov.pl.


cofnij...