Drukuj
Majątek
04.02.2016
Majątek Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie na dzień 31 grudnia 2015 roku posiada:
 1. Majątek trwały w wysokości 1 184 636,13 zł w tym:

  • grunty zabudowane i zurbanizowane o wartości 260 620,00 zł
  • budynek biurowy o wartości 37 718,44 zł

  • Majątek obrotowy w wysokości 43 111,04 zł
  • Majątek skarbu państwa w postaci budynku biurowego położonego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d-153 i ulicy Stanisława Brzozowskiego 1-2 (forma własności – trwały zarząd).
  Nie posiada:

  cofnij...