Drukuj
ePUAP
22.02.2012
Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie:
 1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line  na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej   ePUAP .
 2. dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) do sekretariatu mieszczącego się w pokoju numer 213 przy ul. Stoisława 6 w Szczecinie na następujących nośnikach danych:
  • dyskietka 1,44 MB,
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW.
 3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
 2. akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
 3. wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5 MB,
 4. dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
UWAGA!
Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – (konto jest bezpłatne).cofnij...