Drukuj
Zgromadzenie Prokuratorów
14.12.2015

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 19 i 20 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U.11.270.1599 j.t. z późn. zm.) w prokuraturze apelacyjnej działa zgromadzenie prokuratorów, które składa się z prokuratorów prokuratury apelacyjnej oraz delegatów prokuratorów prokuratur okręgowych i rejonowych działających na obszarze właściwości prokuratury apelacyjnej.
Delegatów prokuratorów prokuratur okręgowych i rejonowych, w liczbie równej liczbie prokuratorów prokuratury apelacyjnej, wybierają na okres dwóch lat, po połowie, zebrania prokuratorów prokuratur okręgowych i zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych; Prokurator Generalny ustala regulamin wyboru delegatów. Przewodniczącym zgromadzenia prokuratorów jest prokurator apelacyjny.
Posiedzenie zgromadzenia prokuratorów zwołuje prokurator apelacyjny z inicjatywy własnej lub Prokuratora Generalnego, kolegium prokuratury apelacyjnej albo jednej piątej liczby członków zgromadzenia.

Zgromadzenie prokuratorów:

 1. wysłuchuje informacji prokuratora apelacyjnego o działalności prokuratury apelacyjnej oraz prokuratur okręgowych i rejonowych z obszaru działania danej jednostki oraz wyraża opinię w tym zakresie;
 2. ustala liczbę i wybiera dwie trzecie liczby członków kolegium prokuratury apelacyjnej;
 3. wybiera przedstawiciela do Krajowej Rady Prokuratury;
 4. wybiera członków sądów dyscyplinarnych;
 5. rozpatruje sprawozdania z działalności kolegium prokuratury apelacyjnej i coroczne sprawozdania z działalności rzecznika dyscyplinarnego prokuratora apelacyjnego;
 6. wyraża opinie o kandydatach na prokuratora apelacyjnego, prokuratorów okręgowych i rejonowych;
 7. wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora apelacyjnego lub kolegium prokuratury apelacyjnej.


Obecnymi członkami Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie są:

I.    Prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie:

 1. Jacek Andrzejuk
 2. Iwona Cicha   
 3. Maciej Dończyk
 4. Małgorzata Błaszczyk-Walaszkowska
 5. Jolanta Dudkowiak-Małkowska
 6. Stanisław Felsztyński
 7. Rafał Gawinek
 8. Anna Gawłowska-Rynkiewicz
 9. Aldona Lema
 10. Marcin Lorenc
 11. Sławomir Niśkiewicz
 12. Tadeusz Kulikowski
 13. Marzena Paterek
 14. Irena Paul
 15. Aneta Pich
 16. Barbara Rzuchowska
 17. Edyta Sielewończuk
 18. Józef Skoczeń
 19. Robert Śledziński
 20. Christopher Świerk
 21. Ewa Szatkowska
 22. Grażyna Wilkanowska-Stawarczyk
 23. Anna Wiśniewska

 
II.    Delegaci prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i podległych Prokuratur Rejonowych:

 1. Agnieszka Hornicka-Mielcarek
 2. Wojciech Kwiek
 3. Małgorzata Plaszewska
 4. Wojciech Szcześniak
 5. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak


III.    Delegaci prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Koszalinie  i podległych Prokuratur Rejonowych:

 1. Ryszard Gąsiorowski
 2. Ziemowit Książek
 3. Adam Kuc
 4. Jerzy Ożóg
 5. Wojciech Sadowski
 6. Krzysztof Stopa


IV.    Delegaci prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i podległych Prokuratur Rejonowych:

 1. Anna Bartos
 2. Beata Belcarska
 3. Włodzimierz Cetner
 4. Bartłomiej Daszuta
 5. Hanna Karamańska
 6. Kinga Michałowska-Powalska
 7. Krzysztof Mejna
 8. Bohdan Noga
 9. Robert Osiński
 10. Jarosław Przewoźny
 11. Bartosz Swół
 12. Dariusz Wiśniewski
 13. Miłosz Ziółkowski
 14. Katarzyna Żukrowska


Informacje dotyczące terminów i przedmiotu obrad Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zamieszczane są na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w zakładce Rzecznik prasowy/Komunikaty rzecznika.


cofnij...