Drukuj
Podstawowe akty prawne
PRAWO O PROKURATURZE
20.04.2015

Najwyższym aktem prawnym regulującym zadania, organizację, zakres działania i kompetencje prokuratury jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz.U. 11.270.1599 z późn. zm.).  

Podstawowym aktem wykonawczym do wskazanej ustawy jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. „Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury” (Dz.U. 2014 r. poz. 1218 z późn. zm.).

Akty prawne znajdą  Państwo również na stronach internetowych umieszczonych pod odnośnikami „Polski serwer prawa”, „Dziennik Ustaw” i „Monitor Polski” na naszej stronie internetowej w zakładce Linki/Inne w dziale „Inne strony o tematyce prawniczej”.

 


cofnij...