Drukuj
Woj. lubuskie i zachodniopomorskie - wykaz instytucji oraz organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą
Wykaz ośrodków ogólnopolskich oraz innych instytucji na terenie województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego
22.07.2015

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

 

Instytucje ogólnopolskie:

 1. Wykaz ogólny - aktualizowany na bieżąco
 2. Baza danych osób koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Woj. lubuskie:

 1. Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 2. Ośrodki pomocy społecznej
 3. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 4. Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych
 5. Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa
 6. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek zapewniających miejsca noclegowe
 7. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
 8. Wykaz i oferta podmiotów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 9. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej
 10. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie woj. lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Woj. zachodniopomorskie:

 1. Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
 2. Jednostki specjalistycznego poradnictwa
 3. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
 4. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 5. Wykaz osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie powiatów i województwa
 6. Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych

cofnij...