Drukuj
Środki poprawy efektywności energetycznej
03.04.2015
 Środki poprawy efektywności energetycznej


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011.94.551 z późn. zm.)  Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie realizując swoje zadania stosuje środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 2 ust. 10 cytowanej ustawy o efektywności energetycznej. W Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zadania wynikające z zapisów ustawy realizowane były kolejno w latach 2012, 2013 i 2014 oraz kontynuowane są w 2015 roku. Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a tym samym oszczędności energii, podjętych 2012 roku w tut. Prokuraturze Apelacyjnej należała: wymiana źródeł światła na energooszczędne, zakup urządzeń o niskim zużyciu energii, wykonanie audytu energetycznego oraz działania informacyjne promujące oszczędzanie energii i podnoszące świadomość pracowników, w zakresie konieczności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Podobne przedsięwzięcia realizowane były w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie w 2013 i 2014 roku.
Na skutek podejmowanych działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej osiągnięto do chwili obecnej oczekiwany efekt ekologiczny, tj. oszczędności energii elektrycznej - 19,530 MWh/rok oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla – 17,382 Mg/rok.

                                    Rzecznik Prasowy
    Anna Gawłowska-Rynkiewicz

cofnij...