Mediacje
Mediacje
15.10.2013
Drukuj
     Mediacja jest pozasądowym sposobem rozwiązywania sporów. Jej podstawową cechą jest dobrowolność, tak więc przeprowadzenie mediacji zależy tylko od woli zainteresowanych stron.

     Mediator jest bezstronną osobą, której celem jest pomoc w uzyskaniu porozumienia i kompromisu pomiędzy stronami.

     Celem samej mediacji jest zawarcie ugody, a przez to szybsze i tańsze uzyskanie porozumienia między stronami niż w wypadku sądowego dochodzenia swych roszczeń cywilnych. W sprawach karnych wyniki mediacji Sąd bierze pod uwagę przy wymiarze kary orzekając w sprawach z oskarżenia publicznego, zaś w  sprawach z oskarżenia prywatnego w razie pojednania stron postępowanie umarza się. W wypadku postępowań w sprawach nieletnich sąd bierze pod uwagę wyniki mediacji, orzekając w sprawie nieletniego.

     Postępowanie mediacyjne regulują następujące przepisy:
  • w sprawach cywilnych - Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 2014 poz.101 z późn. zm.),
  • w sprawach karnych - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 03.108.1020),
  • w sprawach nieletnich - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. 01.56.591 z późn. zm.).

     Więcej informacji dotyczącej problematyki mediacji można uzyskać na stronie internetowej mediacja.com oraz na stronach internetowych niżej wymienionych Sądów Okręgowych.

     Listy mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych położonych na terenie obszaru Apelacji Szczecińskiej znajdują się pod poniższymi adresami internetowymi:

 Listy te są również umieszczone w widocznych miejscach (tablicach informacyjnych) wszystkich sądów.

 

poniedziałek, 26 lutego 2024
pnwtsrczptsbnd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

 1. Natalia ANTCZAK
 2. Marta BAJOR
 3. Ewa HERMACH
 4. Patryk JAROSZ
 5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
 6. Marta KOPICKA
 7. Natalia KOZAROWSKA
 8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
 9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie